Ana içeriğe atla
En
image title

Sürdürülebilirlik

Temiz Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Teknolojiler

image title
Sürdürülebilirlik Nedir?

Doğal ürünlerin ve enerjinin çevreye zarar vermeden kullanılmasını ve yönetilmesini temel alan sürdürülebilirlik, geniş çerçevede insanların ve dünyanın geleceğini ön plana alan bir yaklaşımdır. Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerinden ödün vermemek, insan ve doğanın uyum içinde birlikte yaşayabileceği bir ortam oluşturarak bunun sürdürülmesini desteklemek ve şirketlerin çevresel ve sosyal etki yaratabilecek riskleri yöneterek büyümesi, sürdürülebilirliğin önemli bir parçasıdır.
Global ölçekte devletlerin, kuruluşların ve bireylerin sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu ilkelere uygun şekilde hareket etmeleri, dünyamızın daha umut verici ve parlak bir geleceğe sahip olmasında kilit rol oynuyor. Sürdürülebilirlik hedefleri için küçük ya da büyük demeden atılan her adım, çevremizin ve insanlığın iyiliği için büyük ve önemli bir oluşumun temellerini oluşturuyor.

image title
İleri Teknoloji, Doğa Dostu Çözümler

Karel olarak yaşanabilir bir gelecek için doğaya karşı olan görevlerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini oluştururken, iş ve üretim süreçlerimizde yalnızca çevresel etkileri azaltmayı değil, pozitif etki oluşturmayı da hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile markamızı ve ortaklarımızı sürdürülebilirlik ilkemize entegre ederek üzerimize düşen görevi yerine getiriyor ve parlak bir gelecek için çalışıyoruz.

image title
Toplumu Güçlendiriyoruz

Bireylerin toplumun oluşumundaki önemini yakından tanıyoruz. İş ve üretimimizin her aşamasında çalışanlarımızdan iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize kadar her noktada ortak değer yaklaşımını benimsiyoruz. Bireyi ve toplumu birlikte güçlendirmek için çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve sektördeki diğer birey ve markalarla omuz omuza vererek eşitlik gözeten kapsayıcı bir model uyguluyoruz.
Kalkınma amaçlarında yer alan maddelere de uygun olarak çalışma ve iş hayatında tüm bireylerin eşit haklara sahip olduklarını benimsiyor ve şirket bünyesinde eşitliğin sağlıklı şekilde uygulanmasına önem gösteriyoruz. Toplumun her alanında eşit ve güçlü bir gelecek oluşturmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyor ve tüm paydaşlarımızın da bu amaca eşit katılımını sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Daha iyi bir gelecek için Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında belirtilen 17 maddenin tümünde evrensel uzlaşıyı kabul ederek partnerlerimiz ve çalışanlarımız ile 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz.

image title
Çevre ile İlgili Projelerimiz

Üretim tesislerimiz ve idari binalarımızda çevresel sürdürülebilirlik koşullarının sağlanması adına güncel teknolojik gelişmeleri ve yasal süreçleri yakından takip ediyoruz. Çevresel zararı minimuma indirmek ve ileri vadede sıfırlamak için tüm önlemleri yerine getiriyor ve çalışma alanlarımızı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şekillendirmeye devam ediyoruz.
Aynı zamanda üretim ve iş süreçlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yöneliyor ve her geçen gün temiz enerji kaynaklarının kullanımını artırıyoruz. 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi sıfıra indirmeyi hedefliyoruz.
Üretim alanlarımızdaki kaynak kullanımını minimum seviyeye düşürerek ve ortak alanlarda sıfır atık misyonunu benimseyerek sürdürülebilirlik hedeflerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunun için üretim ve yönetim gibi bölümlerimizde teknolojinin getirdiği yeni fırsatları değerlendiriyor ve çevreye karşı negatif etki gösteren tüm etkenlerin ortadan kaldırılması için gereken önlemleri alıyoruz.

image title
İş Sağlığı ve Güvenliği

Karel olarak iş güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunarak hizmetlerimizin her alanında onları gözetiyor ve iş güvenliği alanındaki yasa ve mevzuatlara uygun olarak hareket ediyoruz. “Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” misyonu ile gelecekte iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlarımız için en iyi koşulları sağlamayı sürdürmeyi hedefliyoruz.
İşe alım sürecinden çalışma hayatına kadar tüm aşamalarda çalışanlarımızın sağlık durumlarını takip ediyor, çalışma ortamında yer alan makine ve ekipmanların hijyen ve güvenlik durumlarını kontrol ediyoruz. Tatbikat ve acil durum önlem planları ile üretim sürecinde yaşanabilecek farklı risklere karşı çalışanlarımızın hazırlıklı ve bilinçli olmalarını sağlıyoruz. Potansiyel riskleri kurul toplantılarında ele alarak önlem ve çözümleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyoruz.

 

Çevre 

 

Kurulduğumuz günden bu yana çevreye ve doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin her aşamasında çevreye karşı duyarlı olarak gerekli önlemleri alıyor, bu alandaki yasa ve düzenlemelere uygun şekilde hizmet ve operasyonlarımızı şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizde de önemli bir yere sahip olan çevre yönetim sistemimiz ile çevreye olan etkimizi ve oluşabilecek riskleri minimize ediyoruz.

Yalnızca markamız bünyesinde değil, çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz tarafında da çevre duyarlılığının artırılması ve sürdürülebilirlik hedeflerinin uygulanması konusunda iş birliği yürütüyoruz. Karel’in her alanda çevreye duyarlı, yarının dünyası için gereken önlemleri bu günden alan bir kuruluş olması için kalite ve hizmet politikalarımızı uygun şekilde düzenliyoruz.

Çevre Yönetim Sistemimiz

Etkilendiği iç ve dış etkenleri de dikkate alarak; çevre yönetim sistemi standardı, yasal ve diğer şartların aşağıdaki kapsamda uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini, çevresel amaç ve hedeflere ulaşılmasını ve çevre performansımızın arttırılmasını amaçlıyoruz.

 

Kalite Faaliyetleri Kilometretaşları;

 1. 1998 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 2. 2003 Oracle Tabanlı ERP Geçişi ile Veri Analizleri
 3. IPC J-STD-001 Eğitimlerinin Karel Bünyesinde Verilmeye Başlanması
 4. 2007 Arge Süreçlerinin CMMI Level 3 Uyumluluğu ve Sertifikasyonu
 5. 2008 Yalın 6 Sigma Felsefesinin Uygulanmaya Başlaması ve 8 Başarılı İlk Faz Projesi
 6. 2010 Süreçlerin İstatistiksel Proses Kontrol Yöntemi ile Anlık Olarak İzlenmesini Sağlayan Altyapı Kurulumu
 7. 2010 Milli Gizli / Nato Gizli - Tesis Güvenlik Belgeleri (Üretim Tesisleri)
 8. 2010 Üretim İzin Belgesi
 9. 2012 4 temel IPC Eğitimini de Verebilecek Şekilde IPC Eğitim Laboratuvarının Kurulması ve Yıllık 700 Personel Eğitimi Kapasitesine Ulaşılması
 10. 2014 OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 11. 2015 ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 12. 2016 ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 13. 2018 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Belgesi
 14. 2019 Milli Gizli / Nato Gizli - Tesis Güvenlik Belgeleri (Arge)
 15. 2020 ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 16. 2020 ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri – Hizmet Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi
 17. 2019 IATF 16949:2016 LOC. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 18. 2020 CMMI v1.3 for Development ML3 Belgelendirmesi
 19. 2020 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
 20. 2020 Covid-19 Güvenli Üretim Belgelendirmesi
 21. 2024 yılı içerisinde AS9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu hedeflenmektedir.
   

Kalite Yetenekleri

 1. Tasarımdan Üretime kadar yürütülen tüm süreçlerin, hammadde ve ürünlerin kendilerini kapsayacak şekilde girdi ve çıktılarının Yazılım Donanım ve Mekanik doğrulama ve geçerli kılma testleri ve kontrolü
 2. ISO 9001, 14001, 13485, 22301, 20000-1, 27001, IATF 16949, OHSAS 18001  ve IPC gibi temel gereksinimler doğrultusunda iç ve dış tetkik faaliyetleri
 3. Yanmazlık, İklimlendirme, Sızdırmazlık, Titreşim, Düşürme gibi koşullandırma ve ömür testlerinin MIL standartları dahil tüm müşteri gereksinimlerini sağlayacak şekilde yürütülmesi
 4. Yalın 6 Sigma projelerinin 1 Uzman Kara Kuşak, 35 Yeşil Kuşak ve 20 Sarı Kuşak ile yürütülmesi
 5. Arge süreçlerinin CMMI gereksinimlerine göre, sadece Yazılım değil, Donanım ve Mekanik süreçleri de içine alacak şekilde tasarımı, yürütülmesi ve kontrol edilmesi
 6. Elektronik ölçüm cihazı ve ekipmanlarının Karel bünyesinde doğrulanmasının gerçekleştirilmesi
 7. Otomatik göz kontrol cihazları ile (AOI) daha güvenilir ve etkin kontrol yapılarak proseslerin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması

 

Karel bünyesinde temel gereksinimler için aşağıdaki standartlar temel alınmaktadır. Bunun yanında müşteri, hammadde ve ürün gereksinimlerine göre ek standartlar kullanılmaktadır.

 1. IPC-A-610 Elektronik Üretimlerin Kabul Edilebilirliği
 2. IPC J-STD-001 Lehimlenmiş Elektrik ve Elektronik Ürünlere Ait Gereklilikler
 3. IPC WHMA-A-620 Kablaj Takımları Kabul Gereklilikleri
 4. IPC 7711/7721 Yeniden İşlem, Onarım ve Modifikasyon Gereklilikleri
 5. IPC-A-600 Baskı Devre Kartlarında Kabul Edilebilirlik Kriterleri
 6. IPC-6012 Baskı Devre Kartı Üretimi İçin Yeterlilik ve Performans Gereksinimleri
 7. IPC/JEDEC J-STD-020 Hermetik Olmayan Katı Hal Yüzey Monte Cihazlara Ait Nem Hassasiyet Klasifikasyonu
 8. IPC/JEDEC J-STD-033 Neme Duyarlı Yüzey Monte Cihazların Kullanımı, Paketlenmesi ve Sevk Edilmesi
 9. ETSI-ETS 300 019-2-1 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-1 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Depolama
 10. ETSI-ETS 300 019-2-2 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-2 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Taşıma
 11. ETSI-ETS 300 019-2-3 Telekomünikasyon Cihazları İçin Çevre Şartları ve Çevre Testleri Bölüm 2-3 : Çevre Testlerinin Özellikleri, Yerinde Kullanım
 12. ANSI ESD S20.20 Elektrik Elektronik Cihazların Korunması, Montaj ve Ekipmanlar
 13. IEC 61340-5 Serisi Elektrostatik Olaylardan Elektronik Cihazları Koruma
Keyif dolu bir gelecek ve temiz bir dünya için Karel olarak üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim